Noordelijke Architectenportretten: Oeds de Leeuw Wieland

Noordelijke Architectenportretten: Oeds de Leeuw Wieland

Stichting Berlagehuis Usquert, i.s.m. Stichting De Verhalen van Groningen en de Historische Vereniging Loppersum organiseert de vierde en voorlopig laatste tentoonstelling in de serie Noordelijke Architectenportretten, over plattelandsarchitect Oeds de Leeuw Wieland.

Noordelijke Architectenportretten: Oeds de Leeuw Wieland
Een serre en balkon van een 'Oeds'. - Foto: Janna Bathoorn

De tentoonstelling Balken en baksteen, bouwen voor boeren, is een portret van plattelandsarchitect Oeds de Leeuw Wieland die zijn bijna 200 bouwwerken vrijwel allemaal in Loppersum en omringende dorpen ontwierp.

De tentoonstelling geeft een beeld van het leven en vooral de werken van Lopster architect Oeds de Leeuw Wieland (1839-1919), met daarnaast een beknopte geschiedenis van de boerderijbouw in Groningen. Het bouwkundig oeuvre van Wieland, met minstens zo'n 185 bouwwerken op zijn naam, is veelzijdig. Hij maakte gebruik van de in zijn tijd ‘actuele’ bouwstijlen. Zijn werk kenmerkt zich door uitbundige versieringen: erkers, hoektorentjes, balustrades en verschillend gekleurde bakstenen. Loppersum is een dorp met architectonische allure, en dat is niet in de laatste plaats te danken aan Oeds de Leeuw Wieland.

Maar Loppersum is ook het epicentrum van de mijnbouwschade door de Groningse gaswinning, en daarmee loopt nu juist het gebouwde erfgoed dat Oeds ons heeft nagelaten gevaar. Twee kunstenaars, Jantine Koppert (ruimtelijk en beeldend) en Aletta Becker (geluid) geven in de schuur van boerderij Oezingaweer uitdrukking aan wat in dit gebied gevoeld en beleefd wordt. 

In eerdere Noordelijke Architectenportretten stonden achtereenvolgens Gerrit Nijhuis, Egbert Reitsma en Jan Sterenberg centraal.

Zie ook