Nieuwjaar op Zuurdijk / Nijjoar op Zuurdiek

Nieuwjaar op Zuurdijk / Nijjoar op Zuurdiek

Wiegenliedjes en nieuwjaarszangen worden op Nieuwjaarsdag in het kerkje opnieuw tot leven gebracht. 

Nieuwjaar op Zuurdijk / Nijjoar op Zuurdiek
Interieur van de kerk van Zuurdijk. - Foto: Gouwenaar via Wikimedia Commons

In 't kerkje van Zuurdijk luiden we het nieuwe jaar in met een feestelijke Groninger dienst. De kerstsfeer hangt nog in de kerk, maar op nieuwjaarsdag wensen we elkaar daar traditiegetrouw een goed nieuwjaar. Hans Fidom bespeelt het orgel en dominee Klaas Pieterman staat op de preekstoel. In een Grunneger dainst brengen Klaas Pieterman en organist Hans Fidom oude Groninger wiegenliedjes ten gehore. De volksliedjes die vroeger gezongen werden bij het kindje-wiegen op Kerst raakten in deze streken vergeten, maar er zijn wel heel oude Grunneger waigelaidjes overgeleverd. En ander soort kerstliedje is blijven voortbestaan dankzij de nijjoarszangers. Zij trokken tot in de 20ste eeuw op het Hogeland en in de Woldstreek rond om hun nijjoarszang te zingen.

De kerk is open vanaf 15.00 uur. Na afloop is er warme gekruide appeldrank met nieuwjaarsrolletjes. Geen toegang, maar wel een collecte om de kosten te dekken. 

Grunneger Nijjoarsdainst op Zuurdiek

Ankom 1 jannewoari, Nijjoarsdag 2015, kin we nkander weer njijoar òfwinnen ien kerk van Zuurdiek. Waigelaidjes en nijjoarszangen kriegen op Nijjoarsdag ien t kerkje van Zuurdijk weer n nij leven. Ien n Grunneger dainst brengen Klaas Pieterman en örgelist Hans Fidom olde Grunneger waigelaidjes veur t voutlicht. Volkslaidjes dij vrouger zongen werden bie t Kiendje-waigen op Kerst rouken ien dizze streken vergeten, mor der binnen wel hail olde Grunneger waigelaidjes overleverd. n Aander soort kerstlaidje is bekend bleven dankzij Nijjoarszangers. Zai trokken tot ien 20ste aiw rond op t Hogeland en ien Woldstreek om heur nijjoarszang te zingen. 

Dainst begunt om 15.30 uur. Noa òfloop waarme, gekrude appeldrank mit nijjoarsroljes. Intree is vergees, mor der is wel n collecte bie deur.

Zie ook