Nationale Museumweek 2016: ons echte goud

Nationale Museumweek 2016: ons echte goud

Tijdens de Nationale Museumweek richten we de schijnwerpers op een enorm cultureel kapitaal dat van ons allemaal is. Je kunt diverse pronkstukken ontdekken door verrassende initiatieven, binnen en buiten de muren van het museum. Dichterbij dan je denkt!

Nationale Museumweek 2016: ons echte goud
Het Groninger Museum, een van de deelnemers aan de Nationale Museumweek. - Foto: Ruurd Zeinstra via Flickr

Maar liefst veertien Groningse musea nemen deel aan de Nationale Museumweek. Hieronder vindt u vier uitgelichte 'pronkstukken', maar voor een compleet overzicht kunt u kijken op https://www.nationalemuseumweek.nl.

Paardengraf met hond

In museum Wierdenland is één van de meest spectaculaire vondsten uit de Groninger archeologie te zien: een dubbel paardengraf met hond. Het graf is afkomstig uit de 8e eeuw en gevonden in de wierde de Bouwerd, direct achter het museum. De geleerden vragen zich nog steeds af waarom dit graf twee paarden en ook nog een hond bevat. 

Openluchtmuseum Het Hoogeland: TBC-huisje

Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw was Tuberculose een algemeen voorkomende ziekte. Voor de introductie van antibiotica werden TBC-patiënten behandeld met zonlicht, rust en frisse lucht. Naast de bekende sanatoria werden daarvoor ook TBC-huisjes ingezet. De eenvoudige huisjes werden aangeschaft of geleend van het Groene Kruis. Het huisje werd in de tuin opgebouwd en de patiënt bracht er meerdere maanden in door. Opmerkelijk was dat de huisjes draaibaar waren en dus altijd op de zon konden worden georiënteerd. Het TBC-huisje op het terrein van ons museum is afkomstig uit Woldendorp en door ons grondig gerestaureerd. Het is een spectaculaire aanvulling van de collectie.

Fraeylemaborg: Tabaksdoos met Verloren Zoon

De Fraeylemaborg werd recent een tabaksdoos geschonken met het verhaal van de Verloren Zoon. Voor de roker is de tabaksdoos eeuwenlang een praktisch en populair gebruiksartikel geweest, vanaf het begin van de 17de eeuw tot ver in de 19de eeuw. De tabaksdoos hield de tabak vers, stofvrij en voorkwam verkruiming. De bekende gelijkenis van de Verloren Zoon, te vinden in Lucas 15:11-32, is heel vaak afgebeeld door kunstenaars en ambachtslieden. Het verhaal gaat over een vader met twee zonen. De jongste zoon eist zijn erfdeel op, jaagt alles er door en keert dan armoedig en vies terug. Zijn vader vergeeft hem en organiseert een feestelijke ontvangst. Dit maakt de oudste zoon jaloers. Alle buitenvlakken van onze tabaksdoos zijn gegraveerd, de afgeschuinde zijkanten met bloemmotieven en schaakbordpatronen.

Familieportret uit 1670

Dit portret van de familie Tjarda van Starkenborgh is geschilderd in 1670 door Martinus van Grevenbroek. Het enorme portret (391 x 282 cm) is waarschijnlijk gemaakt voor hun huis in de stad Groningen, waar de familie enkele maanden per jaar woonde. Allart Tjarda van Starkenborgh was een belangrijk man. Hij was o.a. lid van het college van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande en het admiraliteitscollege in Harlingen en Amsterdam. Daarnaast was hij bewindhebber van de West Indische Compagnie en curator van de Universiteit in Groningen.
Ook zijn vrouw Gratia Suzanna Clant (1630-1690) kwam uit een invloedrijke familie. Overleden kinderen werden vaak als engeltjes in de lucht afgebeeld: twee houden de familiewapenschilden vast. Sinds de jaren '60 hangt het schilderij op Verhildersum. In 1991 is het gerestaureerd.

Zie ook