Mythische Eilanden

Mythische Eilanden

Verhalen van de Eems-Dollardkust

Op dinsdagavond 4 oktober a.s. organiseren de Stichting Verdronken Geschiedenis en de Historische Kring Noordelijk Hunsingo in het Openluchtmuseum Het Hoogeland een verhalenavond over mythische eilanden in het Groninger Waddengebied. 

Mythische Eilanden

Verhalen van de Eems-Dollardkust

Conservator dr. Egge Knol van het Groninger Museum en de historici dr. Albert Buursma en dr. Hidde Feenstra zullen vertellen over verdwenen eilanden als  Munnike-Langenoog, Bosch en Heffezand. Stichting Verdronken Geschiedenis  voert in de periode 2016-2017 een project uit onder de naam ‘Verhalen van de Eems-Dollardkust’.

Verzamelen, presenteren, vastleggen

Het doel  is het verzamelen, presenteren , vastleggen en beschikbaar stellen van verhalen over dit kustgebied. Het publiek kan op 4 oktober ook informatie inbrengen. Mocht iemand op de avond een verhaal – of verhalen - willen vertellen (en dat kan ook via een interview) dan  kan men dit van te voren melden via verhaleneemsdollardkust@gmail.com. De verhalen mogen zeer uiteenlopend zijn: van landbouw en visserij tot archeologische vondsten of milieuproblematiek en van bijzondere personen of  scheepvaart tot smokkelarij of inpolderingen. De verhalen zullen later worden bewerkt en geplaatst op websites (de Verhalen van Groningen) en een gedeelte  wordt geselecteerd en bewerkt voor een boek. Voor meer informatie over de Stichting Verdronken Geschiedenis zie  www.verdronkengeschiedenis.nl.

De aanvang is om 20.00, de zaal is open vanaf 19.30.

De toegang is gratis, incl. 1x gratis koffie/thee.

Zie ook