Marten Toonder sr.

Marten Toonder sr.

Van eierzoeker tot kapitein

Marten Toonder senior, de vader van de bekende striptekenaar, werd geboren in Warffum. Over de ontwikkeling van deze bijzondere man brengt Openluchtmuseum Het Hoogeland een tentoonstelling.

Marten Toonder sr.
Schilderij uit de tentoonstelling met een weergave van de scheepsramp in 1886 waarbij de grootvader van Marten Toonder Sr om het leven kwam.

Marten groeide als onecht kind van een landarbeidster op in armoedige omstandigheden, waarbij de zorg voor de kleine Marten werd uitbesteed aan zijn grootmoeder. Lange periodes van zijn jeugd brengt Marten door als jongste knechtje op boerderijen. Heel af en toe kan hij naar school. Op zijn tiende gaat Toonder werken op het eiland Rottumeroog. Voor de eilandvoogd werkt hij vooral als eierzoeker. Na tien jaar op Rottum, zoekt de jongvolwassen Marten zijn heil in de zeevaart. In de koopvaardij klimt Toonder, door inzet en opleiding op tot zeekapitein. In die functie brengt hij de oorlogsjaren in Engeland door.

Over deze ontwikkeling van een bijzondere man brengt het openluchtmuseum een tentoonstelling. Met bijdragen van diverse musea en van de familie Toonder wordt een levendig beeld geschetst van een leven dat verweven is met Noord-Groningen, maar daar ook bovenuit stijgt. Tegelijk met de tentoonstelling verschijnt een boek waarin het levensverhaal van Toonder is opgetekend.

Zie ook