Lezing Marten Toonder senior

Lezing Marten Toonder senior

Van eierzoeker tot zeekapitein

Op donderdag 29 oktober wordt bij boekhandel Godert Walter het boek over Marten Toonder senior. Van eierzoeker tot zeekapitein gepresenteerd. Auteur Erik de Graaf zal vertellen hoe een analfabete plattelandsjongen uit Warffum zich opwerkte tot zeekapitein, voor zijn zoon comics uit Amerika meebracht en zo de vader werd van een van onze bekendste striptekenaars. 

Talent en doorzettingsvermogen

Marten Toonder senior werd in 1879 geboren in Warffum. Onder armoedige omstandigheden groeide hij op bij zijn grootouders. Toen zijn grootvader tijdens een storm op de Waddenzee verdronk, werd de situatie nog erbarmelijker: de jongen moest zijn best doen ook geld binnen te brengen. Op tienjarige leeftijd kreeg hij zijn eerste vaste baan als eierzoeker op het dan nog bewoonde eiland Rottumeroog.

Na zijn militaire dienst besloot hij in 1899 zijn leven over een andere boeg te gooien. Hij verliet de Noord-Groningse klei  en monsterde in Rotterdam aan op de grote vaart. Pas als twintiger leerde hij lezen en schrijven. Met veel talent en doorzettingsvermogen wist het uiteindelijk tot kapitein op de Rotterdam Zuid-Amerika Lijn te schoppen. In 1911 trouwde hij met Tine Huizinga uit Uithuizen. Het echtpaar kreeg twee zoons: Marten junior (1912) en Jan Gerhard (1914), die beiden schrijver werden.  Onder hun invloed publiceerde Senior in 1954 zijn herinneringen aan de grote vaart aan het begin van de twintigste eeuw. 

Het boek is veel meer dan een biografie van een relatief onbekende man die pas in de herfst van zijn leven via zijn zonen enige bekendheid kreeg. Het schetst ook het leven op het Groningse platteland aan het eind van de negentiende eeuw: standsverschillen, armoede, kinderarbeid, emigratie, landbouwcrisis, etc. Het boek laat zien hoe leven en werken er op een klein Waddeneiland aan toegingen. Ook het maritieme leven in de eerste helft van de twintigste eeuw, inclusief twee wereldoorlogen, komt voor het voetlicht. Het boek vertelt hoe Senior voor zijn zonen een inspirator was als verhalenverteller en illustrator.

Auteur en lezinggever Erik de Graaf (1958) woont in Warffum en is historicus en leraar Duits. Hij publiceerde al vele artikelen over literatuur, over Duitsland, de DDR en Oost-Europa.

De lezing begint om 20.00 uur (inloop 19.45 uur)

Lezing Marten Toonder senior
De officieren op de Aludra in 1924. Dit schip had een ziel, vond Toonder.

Zie ook