Lezing: grafzerken in Farmsum

Lezing: grafzerken in Farmsum

In 2012 en 2013 werden bij herstelwerkzaamheden onder de vloer van de kerk te Farmsum onverwacht tientallen grafzerken aangetroffen, waarvan de oudste uit 1474 en 1477 bleken te dateren. Daarmee werd de kerk van Farmsum in één klap een van de rijkste kerken aan funerair erfgoed in de provincie Groningen. De aangetroffen stenen werden gelicht en zijn in de kerk herplaatst. Niet de gehele kerk werd aan onderzoek onderworpen, want het is zeker dat de mooiste stenen, van de familie Ripperda, nog onder het koor verscholen liggen en vanwege de instabiele vloer op termijn ook vrij gelegd zullen moeten worden.

In deze lezing wordt ingegaan op de gevonden en de nog verborgen zerken en hun belang voor de kennis van Groninger grafzerken in het algemeen. Redmer Alma (1963) is historicus en archivaris en houdt zich bezig met de Groninger geschiedenis in het algemeen en de grafcultuur in het bijzonder.

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Monument & Materiaal. De lezing vindt plaats in de hal van de Groninger Archieven en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. Aanvang: 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur).

Zie ook