Kolonisten aan het kanaal

Kolonisten aan het kanaal

Vanaf 24 maart is in het Streekhistorisch Centrum Stadskanaal een tentoonstelling te zien die in het teken staat van het 400-jarig bestaan van de Semslinie en het 250-jarig bestaan van het Stadskanaal.

Speciaal voor deze gelegenheid stelde RHC de Groninger Archieven enkele bijzondere documenten beschikbaar die de ontstaansgeschiedenis illustreren. Zo zal de originele kaart uit 1615 met de grens die door Jan Sems getekend werd, te zien zijn evenals een uittreksel uit de ‘secrete Raadsresolutiën’ waarmee de burgemeesters van de stad Groningen op 11 februari 1765 besloten tot ‘het graven van een Nieuw Canaal in de boven Wildervank om de Veenen aldaar enz. aen de Sneede te brengen’. Vanwege de kwetsbaarheid van de stukken zullen deze tijdens de duur van de tentoonstelling een paar keer worden omgewisseld.

10 schilderijen

Beeldend kunstenaar Geert Schreuder uit Onstwedde, geboren en opgegroeid aan het Stadskanaal, kreeg van de Stichting 250\400 de opdracht de meest karakteristieke momenten uit de ontwikkeling van de Kanaalstreek in beeld te brengen. De opdracht resulteerde na een jaar van onderzoek, schetsen en overleg in tien panelen die globaal de periode tussen 1615 en 1910 beslaan. Ze hebben als overeenkomst dat op elk schilderij de mensen centraal staan die het gebied gevormd hebben tot wat het nu is: de mannen die meter voor meter het Stadskanaal uitgroeven, hele gezinnen die werkten in het veen om de landerijen te ontginnen en vervolgens hebben bebouwd. 

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamig boekje waarin alle schilderijen zijn opgenomen en waarbij Harm van der Veen steeds een bijbehorend verhaal verzorgde. Voor het onderwijs worden er speciale opdrachten bij de tentoonstelling gemaakt. 

De expositie zal gedurende het jubileumjaar nog geruime tijd te bezichtigen zijn. Zie voor de openingstijden
www.streekhistorischcentrum.nl of kijk op www.250400.nl.

Zie ook