In gesprek over het Groninger Museum

In gesprek over het Groninger Museum

Het Groninger Museum is een van de belangrijkste kunstinstellingen in Noord-Nederland. Waaraan heeft het museum zijn succes te danken, hoe word en blijf je zichtbaar en kun je de concurrentieslag aan? Directeur van het Groninger Museum Andreas Blühm nodigt geïnteresseerden uit om met hem in gesprek te gaan. 

Tijdens zijn ‘tafelgesprek’ zal Blühm vertellen  hoe hij het museum en zijn toekomst ziet waarbij hij nadrukkelijk de aanwezigen wil betrekken. Daarnaast zal hij de samenstelling van de collectie van het Groninger Museum toelichten. Hoe is die tot stand gekomen. Welke keuzes worden gemaakt met betrekking tot uitbouwen en afstoten? Ook zijn eigen positie ten opzichte van de collectie komt in dit tafelgesprek aan bod.

Erfgoed aan tafel wordt georganiseerd door Erfgoedpartners. Deelname aan het gesprek en de maaltijd kost 15,- per persoon. Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 22 juni opgeven via : info@erfgoedpartners.nl.

Zie ook