In de ban van de steentijd

In de ban van de steentijd

Het Veenkoloniaal Museum blikt terug op bijna 30 jaar opgravingsgeschiedenis en de meest bijzondere resultaten van de Werkgroep Prehistorie. Onder leiding van John Smit bracht zij de steentijd terug in de regio en verlengde de geschiedenis van het gebied met tienduizenden jaren.

In de ban van de steentijd
De Werkgroep Prehistorie tijdens veldonderzoek. - Foto: Veenkoloniaal Museum Veendam

De werkgroep verrichte jarenlang met veel enthousiasme opgravingen in de Groninger Veenkoloniën en daarbuiten. Een werkgroep onder leiding van een bezielde archeoloog, John Smit, die als grote gangmaker het enthousiasme voor elke vondst, hoe groot of klein ook,  op zijn mede-werkgroepleden wist over te brengen. Van 1983 tot en met het jaar van zijn sterven, 1997, was John Smit de belichaming en de stuwende kracht achter het archeologisch onderzoek in de Veenkoloniën. Veel boeren zullen zich waarschijnlijk de lange, ietwat gebogen gestalte herinneren die de kale akkers afstruinde, op zoek naar oude bewoningssporen, omringd door zijn mensen van de Werkgroep Prehistorie.

De tentoonstelling toont een deel van de opgegraven artefacten, maar ook aquarellen van Geert Schreuder, detailtekeningen van Bonno ten Kate en fotomateriaal van de Werkgroep Experimentele Archeologie. Ook liggen er stukken eikenhout van zeker achtduizend jaar oud.

Meer informatie

Voor meer informatie kijk je op de website van het Veenkoloniaal Museum.

Zie ook