Hoe Gronings is Heer Bommel?

Hoe Gronings is Heer Bommel?

Marten van Dijken en Klaas Driebergen geven op zaterdag 12 december een tweetal lezingen in Openluchtmuseum Het Hoogeland. Van Dijken vertaalde onlangs het Bommelverhaal De Pijpleider in het Gronings. Klaas Driebergen is auteur en Bommeldeskundige. Hij schreef onder meer Bommel en Bijbel en Nu is de Moen gevangen.  

Hoe Gronings is Heer Bommel?
Impressie tentoonstelling Marten Toonder Senior, van Eierzoeker tot Zeekapitein. - Foto: Geert Job Sevink

Het lezingenprogramma start om 14.00 uur. Marten van Dijken begint met een bijdrage over het vertalen van Bommel in het Gronings. Klaas Driebergen zal daarna een lezing houden over de actualiteitswaarde van de verhalen van Toonder. Naast de verschijning van De Pieplaaider, is de aanleiding voor deze middag de tentoonstelling Van Eierzoeker tot Zeekapitein, over Marten Toonder senior, de vader van de striptekenaar.

De toegang tot de lezingen bedraagt 5 Euro. Dat is inclusief een bezoek aan de tentoonstelling en een kop koffie of thee.

Gasbel

Een boze kudde, een burgemeester die zich zorgen maakt en een ambtenaar die plannetjes bedenkt, het komt allemaal voor in het tweetalige Bommelverhaal De Pieplaaider/De Pijpleider. Daarin wordt een gasbel gevonden, die vanzelfsprekend te gelde moet worden gemaakt. Maar in tegenstelling tot wat er in 1959 in Groningen gebeurde, gaat dat zomaar niet. De bevolking, onder leiding van de heer Ollie B. Bommel, komt in opstand. In een vlammende toespraak richt heer Ollie zich tot de bevolking: 'Geen gasbuizen op onze heide! Weg met die lieden die pijpleidingen belangrijker vinden dan zoekgeraakte heren! Rooie kolonialen zijn het! Ik bedoel eh... radicale uitbuiters, als iemand begrijpt wat ik bedoel! Volgt me, vrienden. Ik zal u met vlammende tred en vastberaden oog eh... Weg met de vergassers bedoel ik!' Een klassiek Bommelverhaal van Marten Toonder met een uiterst actueel thema: gaswinning ten koste van de bewoners. Een verhaal dus dat veel Nederlanders zal aanspreken, Groningers in het bijzonder.

Zie ook