Het Groningen van Mesdag en Israëls

Het Groningen van Mesdag en Israëls

In 2015 is het precies 100 jaar geleden dat Hendrik Willem Mesdag in Den Haag overleed. In het kader hiervan is 2015 uitgeroepen tot Mesdagjaar. Landelijk zal door middel van tentoonstellingen, symposia en lezingen veel aandacht worden geschonken aan deze geboren Groninger. H.W. Mesdag is met name bekend geworden door het Panorama Mesdag dat hij in 1881 schilderde.

Samen met De Fraeylemaborg te Slochteren schenkt het Noordelijk Scheepvaartmuseum aandacht aan deze bijzondere kunstenaar. H.W. Mesdag was een verwoed kunstverzamelaar. De Fraeylemaborg zal een deel van De Mesdag Collectie exposeren.

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum zal zich meer richten op de schilder en zijn tijdgenoten Taco Mesdag en Jozef Israëls waarnaar straten in de Schildersbuurt van Groningen vernoemd zijn. Van al deze drie de kunstenaars zullen er werken te zien zijn die een duidelijke band met de stad en provincie Groningen hebben, aangevuld met hun levensverhaal.

'Eigen' straat

Daarnaast zal er aandacht zijn voor de Schildersbuurt, een stadswijk van Groningen die is vernoemd naar de beroemde schilders. In de expositie wordt de ontstaansgeschiedenis tot en met de huidige bewoners belicht. Bovendien geeft de tentoonstelling een antwoord op de vraag waarom deze schilders al gedurende hun leven een “eigen” straat kregen.

Zie ook