Groninger bodemvondstendag

Groninger bodemvondstendag

In Groningen wordt al ruim 3000 jaar gewoond en gewerkt. Vooral in het Noord-Groninger wierdengebied zijn daarvan veel restanten terug te vinden. Romeinse mantelspelden, gespen uit de vikingtijd of uniformknopen uit de 19e eeuw; het zijn allemaal restanten van bewoners en passanten van het noordelijk kustgebied. Op 19 november staan dit soort voorwerpen centraal tijdens de Groninger Bodemvondstendag. Laat je eigen vondsten zien en laat je bijpraten over de geschiedenis en de regelgeving.

Op 19 november vindt van 11.00 tot 17.00 uur in Openluchtmuseum Het Hoogeland de eerste Groninger Bodemvondstendag plaats. Iedereen die wel eens iets gevonden heeft of interesse heeft in detectorvondsten, kan die middag  in het museum terecht. Deskundigen van het Noordelijk Archeologisch Depot (NAD) in Nuis zijn aanwezig om vondsten te determineren. De provinciaal archeoloog houdt een lezing over de laatste ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving en diverse adviseurs kunnen u bijpraten over restauratie en behoud.

Eigen vitrine

Sinds het begin van dit museumseizoen beschikt het openluchtmuseum over een vitrine met vondsten van detectoramateurs uit de regio. Bij de inrichting van deze vitrine zijn leden van de AWN, de vereniging van vrijwilligers in de archeologie betrokken. In overleg met deze leden en met de provinciaal archeoloog van Groningen, is besloten om een dag te besteden aan vondsten uit de bodem van de provincie.

De Bodemvondstendag vindt plaats in het Auditorium van het museum, aan het Oosterkerkpad in Warffum. Drie medewerkers van het NAD zijn aanwezig om vondsten te determineren en om te vertellen wat het werk van het depot betekent. Er zijn mensen van het PAN-project aanwezig, die vertellen hoe in het kader hiervan een internationale database van metalen archeologische voorwerpen wordt aangelegd. Dit project is vooral gericht op detectoramateurs. Michiel Rooke, een van de twee provinciaal archeologen van Groningen houdt een verhaal over de nieuwe Erfgoedwet. Ook de AWN en de Historische Kring Noordelijk Hunsingo bieden informatie over hun activiteiten.

Gratis

De Bodemvondstendag is gericht op iedereen met interesse voor archeologie en is gratis toegankelijk. Bezoekers aan de dag die daarna het museum nog in willen, kunnen voor gereduceerd tarief een kaartje kopen.

Zie ook