Gratis rondleidingen in Museum Wierdenland

Gratis rondleidingen in Museum Wierdenland

Iedere tweede zondag van de maand is er voor bezoekers van het museum een gratis rondleiding door een deskundige gids. Ook wordt de wierde van Ezinge bezocht.

Gratis rondleidingen in Museum Wierdenland
De wierde van Ezinge. - Foto: Marcel Kerkhof

Museum Wierdenland laat zien waar de eerste bewoners van het Noordnederlandse kustgebied zich 2500 jaar geleden vestigden en hoe zij woonden en leefden. Ook is te zien hoe de wierden - een woonheuvel die in Friesland terp heet, waar mensen gevrijwaard bleven van overstromingen - zich hebben ontwikkeld. 

Het museum is in Ezinge ingericht omdat dit dorp zelf op een wierde is gebouwd. Deze is al 2500 jaar onafgebroken bewoond en daarmee een van de oudste, continu bewoonde plaatsen in Nederland. In de jaren dertig kreeg Ezinge landelijk bekendheid doordat archeoloog prof. Van Giffen er uitvoerige oudheidkundige opgravingen verrichtte.

De entree van Museum Wierdenland in Ezinge.
De entree van Museum Wierdenland in Ezinge.

De gratis rondleidingen vinden plaats op:

14 februari 2016
13 maart 2016
10 april 2016
8 mei 2016
12 juni 2016
10 juli 2016
14 augustus 2016
11 september 2016
9 oktober 2016
13 november 2016
11 december 2016

Aanvang is telkens 14.00 uur. 
 

Zie ook