Excursie Molukse kerk Appingedam

Excursie Molukse kerk Appingedam

Wegens gebrek aan belangstelling gaat de excursie helaas niet door!

Stichting Oude Groninger Kerken organiseert een mini-excursie naar de Molukse kerk in Appingedam. Het is het eerste monument uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog dat in juni 2014 aan ons bezit werd toegevoegd. De aanleiding vormt de onlangs gestarte restauratie. Deze excursie staat onder leiding van de bouwkundige van de SOGK. We gaan deze dag met eigen ogen zien wat de stand van zaken daar nu is.

 Excursie Molukse kerk Appingedam
De vervallen Molukse kerk in Appingedam, gebouwd in 1960. - Foto: SOGK

Wegens gebrek aan belangstelling gaat de excursie helaas niet door!

De Molukse kerk van Appingedam is gebouwd in 1960 en is bijzonder door haar geschiedenis en vormgeving die herinnert aan de geschiedenis van de Molukse gemeenschap, plaatselijk en landelijk. Als onderdeel van de allereerste Molukse wijk in Nederland is het gebouw beeldbepalend voor het omslagpunt van het tijdelijke verblijf van de Molukse gemeenschap in de woonoorden naar een permanent verblijf in Nederland. Het ontwerp van het gebouw versterkt dit architectonisch door zijn eenvoudige ‘barakvorm’, de uitvoering in eenvoudige materialen en het eenvoudig kleurgebruik.

Het gebouw is in slechte staat en wordt grondig gerestaureerd. De werkzaamheden betreffen in grote lijnen de restauratie van het dak, kozijnen en ramen, topgevels, vloeren en het schilderwerk van al het houtwerk en de betonstenen. Hiernaast wordt het gebouw ook bouwkundig versterkt om het bestand te maken tegen aardbevingen.

Details van deze excursie

Datum: zaterdag 25 februari 2017
Start: 10.30 uur Hoofdstation Groningen (halte bij Rondvaartbedrijf Kool/Museumzijde)
Einde: circa 14.00 uur Hoofdstation Groningen
Prijs: donateurs SOGK € 10,- , niet-donateurs betalen €12,50
Aanmelden: info@groningerkerken.nl of telefonisch op 050-3123569

NB: Denk om stevig schoeisel, we betreden immers een bouwplaats. Graag vooraf opgeven – dit kan tot 23 februari. Dit ‘kijkje’ kan alleen doorgaan bij minimaal twintig deelnemers.

De excursie staat onder leiding van de bouwkundige van de Stichting Oude Groninger Kerken. Alle deelnemers ontvangen een uitgebreid documentatiepakket.

Zie ook