Excursie: grafkelders in het Groninger land

Excursie: grafkelders in het Groninger land

De Stichting Oude Groninger Kerken organiseert een begeleide busexcursie met als titel: Grafkelders in het Groningerland. 

Excursie: grafkelders in het Groninger land
Een kijkje in de crypte onder de kerk van Midwolde. - Foto: Stichting Oude Groninger Kerken

Harry Brouwer, schrijver van het boekje Een grote hoop verrot holt en dog weijnig beenderen – Grafkelders in het Groningerland is op de bus aanwezig ter begeleiding van deze tocht. Ook een SOGK-gids is van de partij om te vertellen over kerken en landschap. De excursie start om 10.00 uur bij de opstapplaats voor bussen aan het Hoofdstation in Groningen en eindigt daar ook omstreeks 17.00 uur.

Harry Brouwer deed in de Groninger Archieven en in oude kranten onderzoek naar deze vergeten grafkelders. In deze lezing presenteert hij de uitkomsten van zijn onderzoek. Ter inleiding wordt kort stilgestaan bij de menselijke fascinatie voor de dood en de dood in de kunst. Vervolgens passeert een groot aantal grafkelders, één van de statussymbolen van de Groninger adel, de revue. Ter vergelijking wordt ingegaan op enkele bekende kelders in Nederland. Ten slotte wordt ingegaan op de gang van zaken bij de dood van een dorpsheer, evenementen die vroeger niet ongemerkt voorbij gingen. Het onderzoek leverde een schat aan gegevens op: spannende verhalen kwamen boven water van mensen die kans zagen een kelder te bezoeken; tijdens restauraties werden kelders geopend voor inspectie en herstel. Steeds als er een kelder werd ontdekt, kwam dat in de krant. Mensen lazen deze berichten graag. Lekker griezelen over lugubere verhalen.

Details

Prijs: € 37,50 niet-donateurs SOGK en donateurs SOGK € 30,00 (deze prijs is inclusief lunch)
Start Hoofdstation Groningen 10.00 uur 
Retour Hoofdstation: circa 17.00 uur
Opgave via info@groningerkerken.nl of 050-3123569.

Zie ook