Duik in de geschiedenis van uw huis

Duik in de geschiedenis van uw huis

Wanneer is mijn huis gebouwd? Is er later nog iets aan veranderd? En wie woonden er in mijn huis vóór mij? Zomaar drie vragen. Bent u geïnteresseerd in de antwoorden? Of heeft u andere vragen over een huis in de Stad? Wilt u wel eens de originele bouwtekeningen zien? Meld u zich dan aan voor één van de gratis pandenworkshops van de Groninger Archieven.

Duik in de geschiedenis van uw huis
Plan voor de verbouwing van een woning aan de Akkerstraat. - Blauwdruk: Collectie RHC Groninger Archieven

Tijdens de workshop pandenonderzoek leert u onderzoek doen naar de geschiedenis van een pand. U krijgt eerst een korte inleiding. Daarna gaat u met een door u vooraf opgegeven adres onder begeleiding aan de slag. Het hoeft hierbij niet om een eigen woning te gaan. Een huurhuis kan ook. Of het huis van uw ouders. Of dat ene gebouw waar u eigenlijk altijd al meer over wilde weten. Veel is mogelijk. Er is alleen één voorwaarde: het adres moet zich bevinden in de gemeente Groningen.

Op zoek

Onder begeleiding van archiefmedewerkers gaat u tijdens de workshop onderzoek doen naar de geschiedenis van een gebouw in Groningen. Van elk adres in de stad is altijd een bouwdossier aanwezig. Daarin vindt u bouwtekeningen, de bouwaanvraag en procedure, eventuele verbouwingen of aanpassingen (zoals de aanleg van de wc), correspondentie met de gemeente. Maar ook de bewoningsgeschiedenis komt aan bod: Wie woonde er op dat adres? Wie zijn de eigenaren geweest van het gebouw? En wat waren hun beroepen? Mogelijk zijn er foto’s of zelfs oude filmbeelden van het pand te vinden in de archieven. We kunnen natuurlijk niet garanderen dat van elk huis al deze informatie beschikbaar is, maar u zult tijdens de workshop altijd wel íets kunnen vinden. Over het algemeen geldt: hoe ouder uw huis hoe groter de kans dat u geschiedenis boven water kunt halen.

Praktische info

De workshops worden gehouden op 30 oktober en 3 en 14 november 2015 in het gebouw van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. Een workshop duurt 2 uur. Voor meer informatie en een aanmeldformulier kijkt u op de site van de Groninger Archieven.

Zie ook