De guillotine in Groningen

De guillotine in Groningen

De Franse strafwet schreef voor dat bij het uitvoeren van de doodstraf de guillotine moest worden gebruikt. In Groningen zijn in de jaren van de Inlijving bij Frankrijk (1810-1813) twee personen onder de guillotine gekomen. De lezing geeft een beeld van de moeilijkheden om een dergelijk strafwerktuig in Groningen te krijgen, de misdaden van de twee veroordeelden, de rechtszaken en de uitvoering van de vonnissen.

Henk Boels studeerde geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen; werkzaam als freelance-historicus; is vooral geïnteresseerd in de staatkundige en bestuurlijke geschiedenis van de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813.

De lezing wordt georganiseerd in samenwerking met Stad en Lande en volgt op de jaarvergadering van deze stichting.

19.30 uur zaal open

20.00 uur jaarvergadering Stad en Lande, gevolgd door korte pauze

20.30 uur begin lezing (zonder pauze)

Zie ook