Archeologische avonden - Lezing Evert Kramer

Archeologische avonden - Lezing Evert Kramer

Veenkoloniaal Museum Veendam

Na het succes van vorig jaar organiseert het Veenkoloniaal Museum ook deze herfst weer archeologische avonden. De lezingen zullen deels in het museum en deels in de Openbare Bibliotheek van Veendam plaatsvinden. 

Archeologische avonden - Lezing Evert Kramer

De schatkamer van de Wadden, terpvondsten.

De bij Noordbroeksterhamrik geboren Evert Kramer was tot zijn pensionering als archeoloog verbonden aan het Fries Museum. Tijdens zijn werk zag hij meerdere spectaculaire vondsten voorbij komen. In de lezing gaat hij in op de meest spectaculaire terpvondsten. Terpen,  geschiedenis van de Friese archeologie, topstukken van het Fries  Museum/Koninklijk Fries Genootschap, Friese prehistorie, kortom een mer à boire komt op deze avond voorbij, waar de Fibula van Wijnaldum natuurlijk niet zal ontbreken. Dit is het 7de-eeuwse topstuk uit de collectie van het Fries Museum, ingelegd met meer dan driehonderd schitterend rode granaten en halfedelstenen, die afkomstig zijn uit India. Hoe kwamen deze stenen in de 7de eeuw in Friesland? Het  eerste en grootste deel is in 1953 gevonden in Wijnaldum. Eind jaren tachtig en  begin jaren negentig van de vorige eeuw werden daar nog tien kleinere fragmenten bij gevonden. In 2009 is een belangrijk ontbrekend fragment ontdekt, waarmee de afbeelding op de kopplaat ontcijferd kon worden.

Evert Kramer

Evert Kramer (Noordbroeksterhamrik, 25-11-1947) volgde HBS te Winschoten. Studeerde Geografie en Prehistorie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie Paleolithicum. Sedert 1980 als archeoloog/conservator verbonden aan het Fries Museum te Leeuwarden; gedurende 1990-‘98 als hoofd collecties. Verrichtte opgravingen in terpen, op de zandgronden en in oude binnensteden van Fryslân. Hij was initiatiefnemer van twee internationaal rondreizende archeologische exposities met Leeuwarden als vertrekpunt: Friezen,Saksen en Denen (1995) en Koningen van de Noordzee (1999).

Informatie

Kaartverkoop loopt via de museumbalie en de entree bedraagt € 3,50. De lezingen in het kader van de archeologische avonden beginnen alle om 20.00 uur.

Zie ook: www.veenkoloniaalmuseum.nl

Zie ook