Archeologische avonden - Lezing Peter Vos

Archeologische avonden - Lezing Peter Vos

Veenkoloniaal Museum Veendam

Na het succes van vorig jaar organiseert het Veenkoloniaal Museum ook deze herfst weer archeologische avonden. De lezingen zullen deels in het museum en deels in de Openbare Bibliotheek van Veendam plaatsvinden.

Archeologische avonden - Lezing Peter Vos

Het ontstaan van het (Noord-)Nederlandse kustgebied in paleogeografische kaartbeelden, ‘waarheid en/of geofantasie?’, door Peter Vos.

Hoe zag Nederland er uit in het Holoceen, en is dit ook in kaarten te bevatten. In de lezing zal ingegaan worden op hoe de paleolandschapskaarten van Nederland in het Holoceen (huidige warme klimaatperiode die ca. 11.500 jaar geleden begon) zijn samengesteld en welke kustvormende processen en factoren verantwoordelijk waren voor het ontstaan van de huidige kustgebieden. De belangrijkste sturende factor voor het ontstaan van ons kustgebied is de snelle zeespiegelstijging aan het begin van het Holoceen. In de eerste helft van het Holoceen verdronken de laagste delen van Nederland en veranderden die gebieden in grote getijdenbekkens en estuaria. Toen in het midden van het Holoceen de zeespiegelstijging afnam, verlandden deze systemen en vond er achter de gevormde kustbarrières op grote schaal veengroei plaats. Tijdens het laatste deel van het Holoceen speelde het ingrijpen van de mens al een rol. Peter Vos zal wat deze periode betreft specifiek ingaan op het Hunzedal en de Eems-Dollard-overstromingen.

Peter Vos

Peter Vos is Kwartair geoloog en promoveerde op 10 juni 2015 aan de Universiteit Utrecht; hij is werkzaam bij Deltares in Utrecht en gespecialiseerd in de Holocene kustgenese van Nederland. Een groot deel van zijn werk begeeft zich op het snijvlak tussen geologie en archeologie. Hij doet dit werk samen met zijn collega Sieb de Vries.

Informatie

Kaartverkoop loopt via de museumbalie en de entree bedraagt € 3,50. De lezingen in het kader van de archeologische avonden beginnen alle om 20.00 uur.

Zie ook: www.veenkoloniaalmuseum.nl

Zie ook