Groninger IJkpunt 9: ‘Friese vrijheid’ in de Ommelanden

Groninger IJkpunt 9: ‘Friese vrijheid’ in de Ommelanden

De stad Groningen en de (Friese) Ommelanden sluiten in 1428 en 1473 verdragen tot onderlinge bijstand tegen binnen- en buitenlandse vijanden. De (Friese) Ommelanden vormen een gebied zonder landsheerlijk gezag en erkennen in naam alleen dat van de Duitse keizer. Men regelt zelf de zaken; de ‘Friese Vrijheid’.

Bij verschil van mening tussen personen of streken zijn er twee mogelijkheden: de veroorzaker van het probleem met geweld uitsluiten of een overeenkomst met hem sluiten. Beide mogelijkheden worden volop toegepast in steeds wisselende coalities. De vijand van vandaag is de vriend van morgen en omgekeerd. Hoofdelingen in hun versterkte steenhuizen, abten in hun kloosters en stedelingen in de Stad vechten met hun volgelingen voortdurend onderlinge vetes uit. Dat anarchie en rechteloosheid bij tijd en wijle hoogtij vieren is de onplezierige keerzijde van deze ‘Friese vrijheid’. 

Lees verder...