Groninger IJkpunt 8: De Stad wordt baas in eigen huis

Groninger IJkpunt 8: De Stad wordt baas in eigen huis

De handelsstad Groningen ontwikkelt zich meer en meer tot een onafhankelijke stad, die haar zaakjes zelf wel regelt.

De prefect, als permanente belangenbehartiger van de Utrechtse bisschop, wordt gedwongen om de meeste van zijn bevoegdheden in te leveren en de bisschop moet hierin berusten. 

In 1251 wordt de prefect met behulp van Ommelanders uit de stad gezet. Hij mag zich niet meer bemoeien met het bestuur, de openbare orde en de stadsverdediging.

Lees verder...