Groninger IJkpunt 6: Romaanse en romanogotische kerkenbouw

Groninger IJkpunt 6: Romaanse en romanogotische kerkenbouw

De vele middeleeuwse dorpskerkjes vormen een karakteristiek element in het Groninger landschap. Vanaf de 12e eeuw worden deze uit baksteen (‘kloostermoppen’) opgetrokken. Hiervoor waren de kerken veelal van tufsteen of hout.

De oudste bakstenen kerken zijn gebouwd in de romaanse stijl. Kenmerkend voor deze bouwstijl zijn de ronde bogen. De kerken van Eenum, Marsum en Oosterwijtwerd zijn hier voorbeelden van. De grondstof klei is in ruimte mate voorhanden. De in de klei aanwezige ijzerhoudende stoffen zorgen voor de voor Groningen kenmerkende warmrode kleur: hoe meer ijzer, hoe donkerroder de steen. 

Lees verder...