Groninger IJkpunt 5: De ‘Villa Gruoninga’: het begin van Stad

Groninger IJkpunt 5: De ‘Villa Gruoninga’: het begin van Stad

De naam Groningen duikt in 1040 voor het eerst op in een oorkonde; het jaartal geldt daarom als het begin van de stad Groningen. 

Sinds de 3e eeuw voor Christus is de plek die nu Groningen heet, onafgebroken bewoond. Deze plaats is strategisch gelegen op de meest noordelijke punt van de Hondsrug. Ten noorden hiervan ligt het vruchtbare kweldergebied, in het zuiden de goed begaanbare zandgronden. De rivieren Hunze en A flankeren de Hondsrug. Rond 900 behoort het hele gebied tot het Duitse rijk. 

Lees verder...