Groninger IJkpunt 36: 'Bedreigd Bestaan'

Groninger IJkpunt 36: 'Bedreigd Bestaan'

Het Groninger platteland gaat in de jaren ’50 moeilijke tijden tegemoet; in verband daarmee verschijnt in 1959 de onderzoeksnota ‘Bedreigd Bestaan’. 

De achteruitgang van de traditionele landbouw leidt tot een aanzienlijk verlies aan werkgelegenheid. Veel, vooral jonge mensen trekken naar elders. Dit alles heeft tot gevolg dat voorzieningen in dorpen verschralen en de leefbaarheid in het geding komt.

In reactie hierop ontstaat de ‘plattelandsvernieuwing’. De overheid en de waterschappen proberen de veranderingen op het platteland dusdanig te beïnvloeden, dat het leven in de dorpen economisch vitaal, leefbaar en aantrekkelijk wordt en blijft.

Lees verder...