Groninger IJkpunt 33: Rode banieren in het graan

Groninger IJkpunt 33: Rode banieren in het graan

De rijkdom van de ‘dikke’ Groninger boeren heeft een schaduwzijde in de vorm van toenemende ontevredenheid onder landarbeiders.

In 1929 kent het Oldambt een langdurige landarbeidersstaking. De tegenstellingen tussen boeren en arbeiders zijn groot en bijna onoverkoombaar.

De sympathie onder de arbeiders voor het communisme wordt in de crisisjaren erna alleen maar groter. Is landelijk de communistische partij een politiek randverschijnsel, in de gemeenten Beerta en Finsterwolde bezit de partij in de periode 1936-1986 een absolute meerderheid. In de persoon van Hanneke Jagersma heeft Beerta in 1982 als eerste Nederlandse gemeente de primeur van een communistische burgemeester. 

Lees verder...