Groninger IJkpunt 31: Het jubileum van de universiteit

Groninger IJkpunt 31: Het jubileum van de universiteit

Bij de viering van het driehonderdjarig bestaan heeft de Rijksuniversiteit Groningen zich een onmiskenbare plaats verworven in Stad en Lande, met wetenschappers van formaat. 

De Rijksuniversiteit Groningen staat in het eerste kwart van de 20e eeuw op het toppunt van haar kunnen. In 1876 is de herziening van het Hoger Onderwijs waarbij de Groninger Hogeschool behouden blijft en de status van universiteit bevestigd wordt. Vanaf deze tijd tot in de jaren ‘50 van de 20e eeuw is het een bolwerk van vernieuwend onderzoek met gerenommeerde wetenschappers en voor die tijd moderne, experimentele laboratoria.

Lees verder...