Groninger IJkpunt 30: Groninger Scheepvaart

Groninger IJkpunt 30: Groninger Scheepvaart

Het tussen 1866 en 1876 aangelegde Eemskanaal verbindt de stad Groningen - via het Winschoterdiep en het Van Starkenborghkanaal - met Delfzijl (de Eems). Vooral Delfzijl zal, meer dan de Stad, voordeel hebben van het kanaal. Vanaf het begin van de 20e eeuw profiteert Delfzijl optimaal en wordt een levendige havenstad.

Industrialisatie en modernisering in de landbouw zorgen voor grote aanvoer van kolen en cokes uit Engeland, ijzer uit Duitsland en kunstmeststoffen (salpeter) uit Zuid-Amerika. Aardappelen, aardappelmeel en strokarton vinden hun weg naar het buitenland, vooral naar Engeland.

Lees verder...