Groninger IJkpunt 3: Franken in Fries-Saksisch gebied

Groninger IJkpunt 3: Franken in Fries-Saksisch gebied

In de loop van de 8e eeuw veroveren de Frankische koningen de noordelijke kustgebieden. Koning, later keizer, Karel de Grote verdeelt het land in gouwen en stelt ze onder leiding van een (gouw)graaf. De namen van deze gouwen leven nog altijd voort in streeknamen als Hunsingo en Fivelingo. 

Lees verder...