Groninger IJkpunt 29: De Champagnejaren

Groninger IJkpunt 29: De Champagnejaren

Na de verwoestende veepest in de tweede helft van de 18e eeuw is het inzaaien van graan veel goedkoper dan de aanschaf van een nieuwe veestapel. Ook de intensivering van de landbouw stimuleert de overgang. 

Met de overstap van veeteelt naar akkerbouw breken er voor de Groninger boeren gouden tijden aan. Vanuit Engeland, Duitsland en België is er een toenemende belangstelling en vraag naar Groninger landbouwproducten. De Krimoorlog (1853-1856) zorgt voor een verminderde graantoevoer uit Rusland. Dientengevolge neemt de vraag naar Gronings graan toe en stijgt de graanprijs. Ook door de toenemende wereldhandel maakt de Groninger economie een enorme opleving door.

Lees verder...