Groninger IJkpunt 26: Onderwijshervormingen

Groninger IJkpunt 26: Onderwijshervormingen

De functie van schoolopziener bestaat sinds de invoering van de eerste schoolwet, in 1801. De drie opzieners in Groningen bezoeken alle scholen in hun district tweemaal per jaar en ondersteunen en begeleiden de onderwijzers. Zowel de onderwijzersstand als de opleiding van de leerlingen bereiken hierdoor een redelijk niveau.

Belangrijke, vooruitstrevende schoolopzieners zijn Theodorus van Swinderen, die in de eerste helft van de 19e eeuw de stuwende kracht is achter nieuwe lesmethodes, en Petrus Hofstede de Groot. In zijn periode als schoolopziener komen, hoewel hij er geen voorstander van is, de eerste ‘vrije’ scholen voor verschillende religieuze gezindten tot stand. 

Lees verder...