Groninger IJkpunt 25: De Bataafs-Franse tijd

Groninger IJkpunt 25: De Bataafs-Franse tijd

Na de komst van de Fransen in 1795 worden de oude machthebbers afgezet en nemen de patriotten de macht over. Er komt gelijkheid voor de wet. De Gereformeerde (de latere hervormde) kerk verliest haar bevoorrechte positie; andere godsdiensten krijgen dezelfde rechten. 

Stad en Lande worden langzamerhand de provincie Groningen, afhankelijk van de rijksoverheid in Den Haag. Op het platteland verschijnen gemeenten met een eigen bestuur en eigen bevoegdheden. Binnen de provincie verliest de Stad haar overheersende positie. 

Lees verder...