Groninger IJkpunt 24: Patriotten en prinsgezinden

Groninger IJkpunt 24: Patriotten en prinsgezinden

Na 1780 komt overal in het land meer en meer verzet tegen het politieke systeem, met name bij de ontwikkelde burgerij. De burgers wensen medezeggenschap in het bestuur, zo niet goedschiks dan kwaadschiks. Aanvankelijk zoeken zij hun steun bij stadhouder Willem V, maar deze koestert dezelfde opvattingen als zijn vader Willem IV. Vandaar dat de ontevreden burgerij zich van hem afkeert en een eigen partij vormt, de patriotten.

Lees verder...