Groninger IJkpunt 2: Op zoek naar vruchtbaar land

Groninger IJkpunt 2: Op zoek naar vruchtbaar land

Rond 600 voor Christus ontstaat langs de gehele Waddenkust een uitgestrekt kweldergebied dat slechts bij stormvloeden onder water loopt. Dit gebied ontwikkelt zich tot de grootste natuurlijke weide van Europa. Veehouders uit Noord-Duitsland en het Drentse achterland trekken naar het gebied. Op de hoge delen van de kwelder verbouwt men granen, oliehoudende zaden en duivebonen. Men noemt de bevolking Friezen.

Lees verder...