Groninger IJkpunt 17: De grote stadsuitleg

Groninger IJkpunt 17: De grote stadsuitleg

Rond 1600 groeit de Stad uit haar jas. Vandaar dat de vroede vaderen opdracht geven een groot plan van uitleg te ontwerpen. De oppervlakte van Groningen moet bijna verdubbelen, vooral aan de noord- en oostzijde van de Stad. 

In 1615 wordt groen licht gegeven. In aansluiting op de Ebbinge-, Boteringe- en Kijk in ’t Jatstraat komt een ruim stadsdeel met rechtlijnig stratenpatroon, inclusief een Ossenmarkt met imponerende bebouwing. Een nieuw verdedigingsstelsel met zeventien dwingers, zeven poorten en vijf waterpoorten omsluit de vesting Groningen. 

Lees verder...