Groninger IJkpunt 16: De Academia Groningana

De Staten van Stad en Lande achten het noodzakelijk om een eigen universiteit op te richten omdat zij over goed opgeleide predikanten en bestuurders willen beschikken. Daarnaast is een universiteit een teken van provinciale zelfstandigheid.

Als eerste rector magnificus trekt men de uit Oost-Friesland afkomstige Ubbo Emmius aan. De studenten kunnen een opleiding volgen in de theologie, rechtswetenschap, medicijnen en een algemene vooropleiding in de letteren. 

Lees verder...