Groninger IJkpunt 15: Het Ommelander Landrecht

De Ommelanden groeien uit tot een gemeenschap met eigen bestuur, rechtspraak en dominante machthebbers.

Vanouds kent iedere streek haar eigen landrecht. Dit bestaat uit regels die ooit zijn vastgelegd in rechterlijke uitspraken of die steunen op gemaakte afspraken tussen de inwoners. Zij hebben betrekking op zowel publiek- als privaatrecht. 

Na de Reductie zijn de landrechten van Fivelingo, Hunsingo en Westerkwartier aangepast en in 1601 samen gepubliceerd als het Ommelander Landrecht. Dit heeft officieel gegolden tot 1809, maar in de praktijk tot de invoering van de Franse wetgeving in 1811.

Lees verder...