Groninger IJkpunt 14: De Reductie

Groninger IJkpunt 14: De Reductie

De stad Groningen wordt veroverd en vormt samen met de Ommelanden het gewest Stad en Lande. Eén van de gewesten van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Na jarenlange voorbereiding slagen de aanvoerders van het Staatse leger, prins Maurits en diens neef graaf Willem Lodewijk erin, in 1594 de stad Groningen te veroveren. 

Lees verder...