Groninger IJkpunt 13: Slag bij Heiligerlee

Groninger IJkpunt 13: Slag bij Heiligerlee

De slag bij Heiligerlee staat bekend als het begin van de Tachtigjarige Oorlog.

Keizer Karel V en vooral diens opvolger koning Filips II proberen in de Nederlanden steeds meer tot één bestuur en één godsdienst te komen. De Nederlanden zijn hiervan niet gediend, zij zien dit als een aantasting van de aan hen verleende, aloude privileges.

De komst in 1567 van een nieuwe landvoogd, de hertog van Alva, zet gauw kwaad bloed. De harde lijn van godsdienstvervolging wordt ingezet en veel protestanten vluchten naar het buitenland, naar Duitsland en Engeland.  

Lees verder...