Groninger IJkpunt 11: De ‘nije leere’. De opkomst van het protestantisme

Groninger IJkpunt 11: De ‘nije leere’. De opkomst van het protestantisme

Stad en Ommelanden maken kennis met de Reformatie in al haar vormen: van ‘rustig’ tot ‘ruig’.

De ‘nije leere’ van Maarten Luther en andere reformatorische stromingen dringen in ons gebied door. Toch blijft het traditionele rooms-katholicisme de hoofdtoon voeren. De geestelijkheid denkt vooral aan het zuiveren van de kerkleer van de in de loop der tijd ontstane smetten.

Af en toe duikt een radicalere variant van het protestantisme op. Zo voert een groep Wederdopers in 1528 in ’t Zandt actie onder de leus: ‘Slaat dood, slaat dood, monniken en papen!’ Het is slecht met hen afgelopen.

Lees verder...