Praktische informatie

Statutaire naam

Stichting (digitale) infrastructuur en verbreding publieksbereik cultuur(historie) provincie Groningen.

Adres en fiscale gegevens

Gedempte Zuiderdiep 22
9711 HG Groningen
telefoon: 050 211 05 03
e-mail: info@deverhalenvangroningen.nl
Kamer van Koophandel: 58838481
RSIN: 853202618

ANBI

De Verhalen van Groningen beschikt sinds 1 januari 2015 over een culturele ANBI-status. Dit betekent dat we door de Belastingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs kunnen dankzij deze status profiteren van een extra giftenaantrek.

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie over de ANBI-status op de website van de Belastingdienst

Doelstellingen

De Verhalen van Groningen wil de kennis over, de beleving van en toegang tot de cultuur(historie) van Groningen onder de inwoners van de provincie vergroten. Daarmee worden tevens de betrokkenheid en het zelfbewustzijn van de inwoners vergroot.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Romke Visser
Penningmeester: Piet Pellenbarg
Secretaris: Lenny Bulthuis
Lid: Peter Groote

De bestuurders van De Verhalen van Groningen verrichten hun taken onbezoldigd.

Raad van Advies

In de Raad van Advies van De Verhalen van Groningen zitten vertegenwoordigers van verschillende organisaties in en voor de provincie:

Roeli Broekhuis – directeur Erfgoedpartners Groningen
Theo Hoek – directeur Libau
Ingrid de Vries – beleidsmedewerker cultuur en toerisme, gemeente Delfzijl
Ilona Ebels – teamleider Biblionet Groningen
Harry Romijn – adjunct-directeur RHC Groninger Archieven
Harmen van der Hoek - Zakelijk directeur NNT
Geert Pruiksma - Directeur Museum Nienoord, Borg en Nationaal Rijtuigmuseum

Jaarplan

Wilt u ons jaarplan ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@deverhalenvangroningen.nl