ANBI

De Verhalen van Groningen is naar verwachting per 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van culturele ANBI’s hebben extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met De Verhalen van Groningen.

Statutaire naam

Stichting (digitale) infrastructuur en verbreding publieksbereik cultuur(historie) provincie Groningen.

Adres en fiscale gegevens

Gedempte Zuiderdiep 22

9711 HG Groningen

telefoon: 050 211 05 03

e-mail: info@deverhalenvangroningen.nl

Kamer van Koophandel: 58838481

RSIN: 853202618

Doelstellingen

De Verhalen van Groningen wil de kennis over, de beleving van en toegang tot de cultuur(historie) van Groningen onder de inwoners van de provincie vergroten. Daarmee worden tevens de betrokkenheid en het zelfbewustzijn van de inwoners vergroot.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: de heer Doeko Bosscher

Penningmeester: mevrouw Karin van Mensvoort

Secretaris: mevrouw Lenny Bulthuis

De bestuurders van De Verhalen van Groningen verrichten hun taken onbezoldigd.