ANBI

De Verhalen van Groningen is naar verwachting per 1 januari 2015 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs van culturele ANBI’s hebben extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met De Verhalen van Groningen.

Statutaire naam

Stichting (digitale) infrastructuur en verbreding publieksbereik cultuur(historie) provincie Groningen.

Adres en fiscale gegevens

Gedempte Zuiderdiep 22

9711 HG Groningen

telefoon: 050 211 05 03

e-mail: info@deverhalenvangroningen.nl

Kamer van Koophandel: 58838481

RSIN: 853202618

Doelstellingen

De Verhalen van Groningen wil de kennis over, de beleving van en toegang tot de cultuur(historie) van Groningen onder de inwoners van de provincie vergroten. Daarmee worden tevens de betrokkenheid en het zelfbewustzijn van de inwoners vergroot.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: Meindert Schollema

Penningmeester: Karin van Mensvoort

Secretaris: Lenny Bulthuis

Lid: Peter Groote

De bestuurders van De Verhalen van Groningen verrichten hun taken onbezoldigd.

Raad van Advies

In de Raad van Advies van De Verhalen van Groningen zitten vertegenwoordigers van verschillende organisaties in en voor de provincie:

Roeli Broekhuis – directeur Erfgoedpartners Groningen
Theo Hoek – directeur Libau
Ingrid de Vries – beleidsmedewerker cultuur en toerisme, gemeente Delfzijl
Ilona Ebels – teamleider Biblionet Groningen
Harry Romijn – adjunct-directeur RHC Groninger Archieven

Bekijk hier ons jaarplan voor 2018. Door te klikken op de link download je een PDF-bestand.