75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Werkweigering door ambtenaren

Op 15 november 1944 weigerde het gemeentepersoneel van Haren een opdracht van de bezetter uit te voeren. Die weigering had verregaande gevolgen. De gemeentesecretaris betaalde met zijn leven, de andere ambtenaren wisten onder te duiken. 

Van de NSB-burgemeester kregen de ambtenaren de opdracht om een lijst op te stellen met namen van mannen die tewerkgesteld konden worden in Duitsland. Dat weigerden ze allemaal. Gemeentesecretaris Pieter Wierenga waarschuwde: 'Als we dit weigeren, lopen we allemaal gevaar.' Alle ambtenaren moesten met hun gezinnen onderduiken.
De secretaris vluchtte zelf op de fiets, maar werd aangehouden door Landwachters. Hij had de pech dat hij in zijn bagage een kistje met sigaren had. De Landwachter vroeg zijn naam en toen hij die gaf, belde deze naar het Scholtenhuis. SD'ers zijn hoogstpersoonlijk naar Vries gereden en hebben Wierenga ter plekke vermoord.
Het lukte de andere ambtenaren wel om uit handen van de SD te blijven, maar ook hun gezinnen moesten onderduiken. Familieleden werden gearresteerd, woningen in beslag genomen.

Werkweigering door ambtenaren

Het gemeentehuis van Haren, 1935. - Foto: (1986-7709) collectie Groninger Archieven