Wapen en vlag van de provincie Groningen

Op 30 december 1947 werd bij Koninklijk Besluit het wapen van de provincieGroningen officieel vastgesteld. Het wapen is echter veel ouder. 

Wapen en vlag van de provincie Groningen
Het wapen van de stad Groningen op het historische pand Amelanderhoek aan de Noorderhaven. - Foto: Alex Muller via Flickr

Na de reductie van de stad Groningen tot de Unie van Utrecht (1594) vond de vereniging van Stad en Lande tot één provincie plaats. Op 17 februari 1595 sloten Stad en Ommelanden een akkoord en werd een provinciaal wapen ontworpen.

Wapens samengevoegd

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het wapen van de provincie Groningen een samenvoeging is van het wapen van de Stad en het wapen van de Ommelanden. Het provinciewapen is verdeeld in vier delen: linksboven en rechtsonder wordt het stadswapen afgebeeld, in de andere kwadranten het Ommelander wapen.

Stadswapen

Het stadswapen is een schild van goud waarop een dubbelkoppige zwarte adelaar is afgebeeld met op zijn borst een schild van zilver. Op dit zilveren schild staat een groene dwarsbalk. Het wapen van de stad stond voor de gebieden waar de stad heer en meester was. Dit betrof de gebieden Gorecht, de beide Oldambten (Wold-Oldambt en Klei-Oldambt), Reiderland en Westerwolde.

Ommelander wapen

Het wapen van de Ommelanden, een zilveren schild met daarop drie schuine blauwe balken en elf rode harten is in 1582 ontstaan als symbool van de onafhankelijkheid van de Ommelanden.

De drie balken stellen de drie Ommelanden (Westerkwartier, Hunsingo en Fivelingo) voor en de elf rode harten de onderkwartieren van de drie Ommelanden (vier in het Westerkwartier: Vredewold, Langewold, Humsterland en Middag, vijf in Hunsingo: de Marne, Halfambt, Oosterambt, Ubbega en Innersdijk en twee in Fivelingo: Hogeland en Duurswold). Het schild wordt gedekt door een gouden kroon, vijf bladeren en vier parels en wordt aan weerszijden vastgehouden door een gouden leeuw, het symbool van de Nederlanden.

De vlag

Op 17 februari 1950 hebben Gedeputeerde Staten de vlag van de provincie Groningen vastgesteld. De vlag is langwerpig en de hoogte van de vlag is tweederde van de lengte. De vlag wordt verdeeld door een staand wit kruis. Op het witte kruis staat weer een groen kruis. Het linkerboven- en het rechterondervlak zijn rood en de twee andere blauw. De kleuren van de vlag zijn samengesteld uit die van het provinciewapen: wit en groen uit het stadswapen en rood en blauw uit het Ommelanderwapen. Het groene kruis symboliseert de centrale positie van de stad Groningen.