Wad & Water

2015 tot 2017

Wadden

De Wadden hangen nauw samen met Groningen. Als bijzonder natuurgebied (niet voor niets Werelderfgoed!) oefent het een grote aantrekkingskracht uit op bezoekers van de provincie. Maar de invloed van de zee gaat veel verder dan het buitendijkse: de wordingsgeschiedenis van het landoppervlak van de provincie Groningen hangt nauw samen met de strijd tegen het water. Wierden, dijken en polders bepaalden de grens van het land en de zee.

Wadden

Foto: Ilonqua via Flickr

Omdat de Wadden zo’n groot en veelomvattend thema is, zullen we de komende jaren aandacht besteden aan verschillende deelgebieden binnen dit grote thema. Daarbij werken we in eerste instantie toe naar 2017, het herdenkingsjaar van de kerstvloed van 1717.

Ook zullen we in 2015 starten met een project om op vernieuwende manieren de strijd tegen het water invoelbaar te maken. Zo kunnen we met virtual reality duidelijk laten zien hoe het water de provincie zou overspoelen als er geen dijken waren. Hiermee benadrukken we de sterke verbondenheid tussen land en zee en creëren we een blijvende ervaring voor zowel bezoekers als bewoners.

Beoogde partners

Erfgoedpartners
Groningse gemeenten en dorpen
Marketing Groningen
Waddenfonds
Groninger Landschap
Lwrd2018

Hebt u een verhaal dat binnen dit thema past? Wilt u ook een rol spelen in dit project? Neem dan contact met ons op, zodat we kunnen bekijken op welke manier we iets voor elkaar kunnen betekenen.