75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Vlucht oet Rottum

In de laatste oorlogsmaanden was er angst voor represailles door een groep opgedreven NSB'ers die vlak bij Rottum op een boerderij bivakkeerden. Ze zaten bij de NSB-familie Wiersema op Halfweg. Er zaten te veel mensen opeen, er heerste angst en grote gespannenheid. Dat leidde tot confrontaties, waarbij zelfs iemand werd neergeschoten. 

Er ging het gerucht dat ze Rottumers wilden straffen door hun huizen in de brand te steken of ergere dingen. Een grote groep bewoners heeft toen het dorp verlaten en de nacht doorgebracht op de boerderij Dingstee, aan het Usquerdermaar ten westen van Rottum.

Later bleek dat de samengestroomde vluchtelingen eveneens in angst hadden gezeten uit vrees voor een strafexercitie van de dorpelingen.

Vlucht oet Rottum