75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Verzetsgroep De Groot

Aan de Noorderhaven in Groningen was de Noord-Nederlandse Clichéfabriek gevestigd, waar drukvormen en illustraties werden geproduceerd. Bedrijfsleider van de fabriek was Gerrit Boekhoven. Al vrij snel na de bezetting besloot hij mee te werken aan ongewapend verzet. Zo ontstond een kleine groep socialistische jongeren die bereid was illegaal drukwerk te leveren en hulp te bieden aan onderduikers. 

Voor zijn illegale praktijken nam Gerrit Boekhoven de schuilnaam Henk de Groot aan. Hij en een dertigtal medeverzetsstrijders vormden zo Groep de Groot. Eén van de leden van de groep was Dinie Aikema, Boekhovens rechterhand. Ze werden een stel en opereerden in hun verzetswerk als ‘meneer en mevrouw De Groot’. Groep de Groot speelde vanaf 1942 een grote rol bij de verspreiding van illegale persoonsbewijzen en bonkaarten. 

Begin januari 1945 sloeg het noodlot toe. Eén van de medewerkers van Groep de Groot werd opgepakt door de SD. Met een list wisten ze hem informatie over de bergplaats van zijn documenten te ontfutselen. Ook Gerrit en Dinie werden vervolgens opgepakt en verhoord en gemarteld op het Scholtenhuis. Dinie bezweek onder de druk en gaf de SD veel informatie. De hele Groep de Groot werd opgepakt en nog geen tien van hen overleefden de oorlog. In maart 1945 werden Dinie en Gerrit beiden gefusilleerd. 

Verzetsgroep De Groot

Dinie Aikema en Gerrit Boekhoven, beiden lid van de Groep De Groot, op de Dam in Amsterdam, ca. 1942-1944. – Foto: Groninger Archieven