Pioniersgeest

1912 tot 1948

Pompstation Wollinghuizen

Op 12 juni 1912 werd de Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen (OG) opgericht. Tot aan 1948 zou zij mensen en goederen tussen Ter Apel en Delfzijl vervoeren. Vanwege haar (lage) snelheid werd de tram ook wel Ol Graitje Het tijdperk van de OG spreekt echter nog steeds tot de verbeelding. Veel (oud) inwoners kennen op dit moment nog verhalen over OG en spreken veelal positief over de oude stoomtram. Daarnaast zijn er in het landschap nog veel sporen van OG te ontdekken.

Om voldoende druk op de stoomketel te kunnen houden moest de tram op vaste plaatsen water bijtanken. Langs de route waren verschillende pompgebouwtjes aanwezig waar de tram, bijvoorbeeld tijdens een korte stop bij een station, water kon bijvullen. In 2011 is het pompgebouw op schaal nagebouwd.