Pioniersgeest

2014

Participatie-archeologie in Garsthuizen

Deze documentaire Deelnemen in Erfgoed is een impressie van archeologisch onderzoek én het participatie-project in Garsthuizen. De belevingen en ervaringen van de participanten zijn vastgelegd voor, tijdens en na het project. Wat waren de verwachtingen? Wat betekent dit project voor de gemeenschap? Hoe kijkt men nu naar archeologie?

Participatie-archeologie in Garsthuizen

Archeologisch onderzoek in Garsthuizen

Het Groningse Garsthuizen (gemeente Loppersum) was in februari 2014 het toneel van een archeologisch burgerparticipatie-project. Kenmerkend voor dit project was dat het initiatief voor een archeologisch onderzoek vanuit de Garsthuizers zélf kwam. De wens om een herbestemming voor de bouwvallige 19e-eeuwse dorpskerk van Garsthuizen was de directe aanleiding voor een archeologisch onderzoek in en rond de kerk. Waar de archeoloog in de hedendaagse archeologie het publiek nog wel eens voor zich lijkt te moeten winnen om archeologisch onderzoek mogelijk te maken, zijn in Garsthuizen de rollen plotseling omgedraaid. Het dorp heeft de archeologie voor zich gewonnen om zo een herbestemming mogelijk te maken en een einde te maken aan het trieste aanzicht van de vervallen dorpskerk. 

Archeologen, studenten en dorpsbewoners zijn in februari van 2014 gezamenlijk de grond in gegaan om zo een beter inzicht te krijgen in de opbouw van de kerkwierde en om funderingen van de 13-eeuwse voorloper van de huidige kerk in kaart te brengen. De landschappelijke, historische en archeologische ontwikkeling van de kerk, het dorp en de regio stonden binnen dit onderzoek centraal.

Deelnemen in Erfgoed: Document van een participatieproject