75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Mislukte overval op distributiekantoor

De KP Noord-Drenthe bereidde in de zomer van 1944 een overval voor op het distributiekantoor van Grootegast. De plannen leken op een goedkoop filmscenario. In die gemeentesecretarie werd vanwege de veiligheid niemand binnengelaten, behalve bruidsparen. Zo ontstond het idee om op klaarlichte dag een overval te plegen met een vermomd stel. De ‘bruid’ oefende daarvoor een hoge meisjesstem. Zijn vermomming: rode lippen, korte rokken, pijpenkrullen en een grijs hoedje. Behalve het bruidspaar telde de overvalploeg vijf andere KP'ers.

Bruid en bruidegom meldden zich en mochten meteen naar binnen. Alleen was die dag niet de gedachte NSB-politieman, maar agent De Groot bewaker, die argwaan kreeg. De Groot wilde het bruidspaar tegenhouden en klemde daarbij de bruidegom tussen de geopende deur, die zich vervolgens genoodzaakt zag te schieten. De Groot was op slag dood. Een trieste zaak, want hij stond bekend als politiek betrouwbaar, hoewel hij het verzet niet actief wilde helpen.
De Sicherheitsdienst wist in de loop van de volgende maanden het weefsel van de KP Noord-Drenthe gedeeltelijk te ontrafelen. Het was de laatste overval op een distributiekantoor door KP Noord-Drenthe.

Mislukte overval op distributiekantoor

Het gemeentehuis van Grootegast in de jaren dertig van de vorige eeuw. – Foto: collectie Groninger Archieven