75 jaar vrijheid

1940 tot 1945

Kamp 'de Slikken'

In 1939 begonnen de werkzaamheden voor de inpoldering van de Linthorst Homanpolder, waarvoor twee barakken werden gebouwd om de mensen die in het kader van de werkverschaffing hiermee bezig waren te kunnen huisvesten. Al snel bleek het complex te klein en werd een kilometer noordelijker aan de dijk het kamp 'De Slikken' gebouwd om de duizenden arbeiders te kunnen huisvesten. De uitbraak van de Tweede Wereldoorlog vertraagde het inpolderingsproces. 

Dertien arbeiders en een buschauffeur kwamen in 1940 om het leven toen hun bus op een trein botste nabij Ranum, toen de Marnelijn nog gebruikt werd. Voor hen is een monument opgericht. 

De polder werd in 1947 voltooid. Tussen 1946 en 1949 werden in het kamp 500 tot 800 NSB’ers gehuisvest, die in 1948 ook een aantal huizen in Kaakhorn bouwden voor de kampopzichters. Later werden de meeste barakken gesloopt, maar een drietal is nog in gebruik als groepsaccommodatie.

Kamp 'de Slikken'